Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Mon, 8 Jan 2018 19:35:31 -0100 Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu! /blogclanok/12964/poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu.htm Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými. Tue, 2 Jan 2018 16:56:11 -0100 Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie /blogclanok/12962/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie.htm Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil. Mon, 16 Jan 2017 16:52:29 -0100 K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek /blogclanok/12830/k-zmene-k-lepsiemu-nepride-zhora-od-politickych-spiciek.htm Tisíce občanov žije v ilúzii, že ak dokážu zvoliť tú najlepšiu politickú stranu a tých najlepších vládnych predstaviteľov môžu oprávnene dúfať, že prostredníctvom ich kvalifikovaného vedenia štátu dôjde k zlepšeniu kvality života spoločnosti. Mon, 6 Jun 2016 16:47:58 -0100 Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu? /blogclanok/12770/preco-potrebuju-usa-a-zapadne-staty-vladnut-svetu.htm Začnem faktami, ktoré som spomínal už viackrát. Prostredníctvom nich sa dá totiž dokonale pochopiť zvrátený spôsob uvažovania, na základe ktorého považujú USA a západné krajiny nutnosť vlastnej svetovej hegemónie priam za životne dôležitú. Mon, 29 Feb 2016 16:13:50 -0100 Omyl multikulturálnej spoločnosti! /blogclanok/12698/omyl-multikulturalnej-spolocnosti.htm V súčasnosti preferovaný multikulturalizmus stojí v rozpore so Zákonitosťami univerza. A je úplne jedno, ako racionálne a vzletne sa budú ľudia snažiť tento nesprávny jav ospravedlňovať, pretože žiaľ, východisková pozícia ich myslenia a celkového nazerania na realitu je nesprávna. Ich vnútorný život je totiž obmedzený iba čisto hmotným a materiálnym vnímaním. A podobná obmedzenosť nemôže splodiť nič iného, ako niečo, čo nie je správne. Mon, 12 Oct 2015 15:32:58 -0100 Úvaha o našich biednych hodnotách /blogclanok/12597/uvaha-o-nasich-biednych-hodnotach.htm Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote? Mon, 1 Jun 2015 16:41:31 -0100 Až ku koreňom všetkého zla... /blogclanok/12497/az-ku-korenom-vsetkeho-zla.htm Rozšíreným javom dnešnej doby je všeobecné sťažovanie sa. Sťažovanie sa na politikov, ktorí klamú a kradnú, na nedostatok práce a zlé pracovné podmienky, na nízku mzdu, na zlé vzťahy medzi ľuďmi, na krízu a na mnoho iných vecí. No a každý z nás vidí príčiny tohto všetkého v niečom inom. Sun, 3 May 2015 15:59:16 -0100 Iný a zvláštny pohľad na sexualitu /blogclanok/12467/iny-a-zvlastny-pohlad-na-sexualitu.htm Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Mon, 20 Apr 2015 16:37:30 -0100 Aká je sila materialistického presvedčenia? /blogclanok/12456/aka-je-sila-materialistickeho-presvedcenia.htm Sila a miera každého presvedčenia sa osvedčuje vo vyhrotených situáciách. Je totiž veľmi ľahké veriť niečomu a veriť v niečo, ak sa všetko darí a všetko funguje. Ale býva niekedy veľmi ťažké zotrvať vo svojom pôvodnom presvedčení, ak nastanú komplikácie, nič sa nedarí a všetko sa rúca. V takejto chvíli sa potom neraz zrúti aj naše presvedčenie, pretože nedokáže obstáť v tlaku vyhrotenej situácie. Preto má skutočnú hodnotu a cenu iba to, čo dokáže obstáť v každej situácii. Z tohto prostého dôvodu nech sa teda radšej nikto neodvoláva na silu vlastného presvedčenia, ak toto nebolo podrobené žiadnej zásadnej životnej skúške. Mon, 16 Mar 2015 16:06:46 -0100 Nepríjemné výroky Krista /blogclanok/12405/neprijemne-vyroky-krista.htm V evanjeliách s nachádza niekoľko, ľuďom nepríjemne znejúcich Kristových slov. Tie sú z tohto dôvodu kresťanskými cirkvami vo všeobecnosti akoby obchádzané a nebývajú stredobodom záujmu kazateľov, ani obsahom ich kázaní. Jednoducho sa o nich mlčí, akoby vôbec neexistovali. Mon, 16 Feb 2015 17:11:02 -0100 To čo sejeme, budeme i žať! /blogclanok/12381/to-co-sejeme-budeme-i-zat.htm Vo svete okolo nás existujú objektívne prírodné zákony, ktorých účinkom je podrobený každý z nás. Čo si však mnoho ľudí nepripúšťa a čo nedoceňuje je skutočnosť, že rovnako objektívnemu a zákonitému dianiu je podrobené i ľudské vnútro, to znamená naše cítenie, myslenie, ale aj naša reč a jednanie.