Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Mon, 6 Apr 2020 17:34:37 -0100 Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus! /blogclanok/13200/desat-ran-egyptskych-rana-prva-koronavirus.htm Nemôžem si poradiť, ale ja osobne vidím veľmi veľkú analógiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy, a medzi tým, čo sa dialo kedysi za čias Mojžiša v Egypte. Mon, 22 Jul 2019 18:18:02 -0100 Vitajte v dobe teroru väčšiny menšinami! /blogclanok/13145/vitajte-v-dobe-teroru-vacsiny-mensinami.htm Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe, v ktorej sa javy, stojace mimo normu, začínajú presadzovať ako norma pre celú spoločnosť. Na základe toho sa však potom, relatívne normálna spoločnosť, stáva sama postupne nenormálnou. Mon, 17 Sep 2018 16:45:17 -0100 Ako začať meniť spoločnosť k lepšiemu? Od seba samého! /blogclanok/13041/ako-zacat-menit-spolocnost-k-lepsiemu-od-seba-sameho.htm Mnohí sa pýtajú, čo konkrétneho by mali začať oni sami robiť, aby budúcnosť, ktorá nás očakáva, naozaj stála za to. Odpoveď je jednoduchá. Možno až príliš jednoduchá na to, aby bola ľahko pochopiteľná ľuďom dnešnej komplikovanej doby. Mon, 8 Jan 2018 19:35:31 -0100 Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu! /blogclanok/12964/poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu.htm Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými. Tue, 2 Jan 2018 16:56:11 -0100 Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie /blogclanok/12962/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie.htm Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil. Mon, 16 Jan 2017 16:52:29 -0100 K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek /blogclanok/12830/k-zmene-k-lepsiemu-nepride-zhora-od-politickych-spiciek.htm Tisíce občanov žije v ilúzii, že ak dokážu zvoliť tú najlepšiu politickú stranu a tých najlepších vládnych predstaviteľov môžu oprávnene dúfať, že prostredníctvom ich kvalifikovaného vedenia štátu dôjde k zlepšeniu kvality života spoločnosti. Mon, 6 Jun 2016 16:47:58 -0100 Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu? /blogclanok/12770/preco-potrebuju-usa-a-zapadne-staty-vladnut-svetu.htm Začnem faktami, ktoré som spomínal už viackrát. Prostredníctvom nich sa dá totiž dokonale pochopiť zvrátený spôsob uvažovania, na základe ktorého považujú USA a západné krajiny nutnosť vlastnej svetovej hegemónie priam za životne dôležitú. Mon, 29 Feb 2016 16:13:50 -0100 Omyl multikulturálnej spoločnosti! /blogclanok/12698/omyl-multikulturalnej-spolocnosti.htm V súčasnosti preferovaný multikulturalizmus stojí v rozpore so Zákonitosťami univerza. A je úplne jedno, ako racionálne a vzletne sa budú ľudia snažiť tento nesprávny jav ospravedlňovať, pretože žiaľ, východisková pozícia ich myslenia a celkového nazerania na realitu je nesprávna. Ich vnútorný život je totiž obmedzený iba čisto hmotným a materiálnym vnímaním. A podobná obmedzenosť nemôže splodiť nič iného, ako niečo, čo nie je správne. Mon, 12 Oct 2015 15:32:58 -0100 Úvaha o našich biednych hodnotách /blogclanok/12597/uvaha-o-nasich-biednych-hodnotach.htm Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote? Mon, 1 Jun 2015 16:41:31 -0100 Až ku koreňom všetkého zla... /blogclanok/12497/az-ku-korenom-vsetkeho-zla.htm Rozšíreným javom dnešnej doby je všeobecné sťažovanie sa. Sťažovanie sa na politikov, ktorí klamú a kradnú, na nedostatok práce a zlé pracovné podmienky, na nízku mzdu, na zlé vzťahy medzi ľuďmi, na krízu a na mnoho iných vecí. No a každý z nás vidí príčiny tohto všetkého v niečom inom. Sun, 3 May 2015 15:59:16 -0100 Iný a zvláštny pohľad na sexualitu /blogclanok/12467/iny-a-zvlastny-pohlad-na-sexualitu.htm Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Mon, 20 Apr 2015 16:37:30 -0100 Aká je sila materialistického presvedčenia? /blogclanok/12456/aka-je-sila-materialistickeho-presvedcenia.htm Sila a miera každého presvedčenia sa osvedčuje vo vyhrotených situáciách. Je totiž veľmi ľahké veriť niečomu a veriť v niečo, ak sa všetko darí a všetko funguje. Ale býva niekedy veľmi ťažké zotrvať vo svojom pôvodnom presvedčení, ak nastanú komplikácie, nič sa nedarí a všetko sa rúca. V takejto chvíli sa potom neraz zrúti aj naše presvedčenie, pretože nedokáže obstáť v tlaku vyhrotenej situácie. Preto má skutočnú hodnotu a cenu iba to, čo dokáže obstáť v každej situácii. Z tohto prostého dôvodu nech sa teda radšej nikto neodvoláva na silu vlastného presvedčenia, ak toto nebolo podrobené žiadnej zásadnej životnej skúške. Mon, 16 Mar 2015 16:06:46 -0100 Nepríjemné výroky Krista /blogclanok/12405/neprijemne-vyroky-krista.htm V evanjeliách s nachádza niekoľko, ľuďom nepríjemne znejúcich Kristových slov. Tie sú z tohto dôvodu kresťanskými cirkvami vo všeobecnosti akoby obchádzané a nebývajú stredobodom záujmu kazateľov, ani obsahom ich kázaní. Jednoducho sa o nich mlčí, akoby vôbec neexistovali. Mon, 16 Feb 2015 17:11:02 -0100 To čo sejeme, budeme i žať! /blogclanok/12381/to-co-sejeme-budeme-i-zat.htm Vo svete okolo nás existujú objektívne prírodné zákony, ktorých účinkom je podrobený každý z nás. Čo si však mnoho ľudí nepripúšťa a čo nedoceňuje je skutočnosť, že rovnako objektívnemu a zákonitému dianiu je podrobené i ľudské vnútro, to znamená naše cítenie, myslenie, ale aj naša reč a jednanie.